Chính sách thanh toán

In Thịnh Vượng - 01/08/2017 - 0 bình luận

Các điều khoản về thiết kế trước khi in 

 -   In Thịnh Vượng sẽ thiết kế và gửi cho khách hàng maket theo yêu cầu và nội dung của khách hàng và sẽ sửa maket cho đến khi khách hàng duyệt maket.

 -  Khách hàng sẽ duyệt maket thiết kế trên mail có đính kèm maket cần duyệt và chịu trách nhiệm về nhưng thông tin trên maket đã duyệt.

 -  In Thịnh Vượng chỉ in khi các sản phẩm đã được khách hàng duyệt: maket thiết kế, thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng cung cấp (bao gồm lỗi chính tả)

-  In Thịnh Vượng chịu trách nhiệm in theo maket do khách hàng duyệt, và đảm bảo đúng quy cách sản phẩm ghi tren đơn đặt hàng.

Chính sách thanh toán đơn hàng. 

- Tổng giá trị hợp đồng ghi bằng chữ: 

- Thanh  toán  50%  đơn hàng. Số còn lại thanh toán khi làm xong hàng và chuẩn bị giao hàng, khách hàng thanh toàn nốt 50 % còn lại của đơn hàng, thì In Thịnh Vượng sẽ tiến hành chuyển hàng cho khách hàng.

-  Số tài khoản chỉ định: 0451000258816 / Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Thành Công. Chủ TK: Phạm Hương Giang. 

Hoặc Số tài khoản: 22210000478747  Tại: Ngân Hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam - Chi Nhánh Thanh Xuân

 

Phương thức giao nhận hàng.

- In Thịnh Vượng có trách nhiệm giao cho khách hàng đầy đủ số lượng hàng theo đúng số lượng và chất lượng đã ký trong đơn hàng.

- In Thịnh Vượng chuyển hàng lên xe cho khách hàng, có thể theo chuyến xe khách hàng chỉ định ( cước vận chuyển khách hàng sẽ chịu) , hoặc giao hàng cho người của khách hàng tại Hà Nội ( In Thịnh Vượng giao hàng miễn phí tại các địa điểm nội thành Hà Nội với các đơn hàng từ 1 triệu trở lên)

  - Thời gian giao nhận hàng: là 7 -10  ngày sau ngày khách hàng duyệt maket in và hoàn tất đơn đặt hàng.

In Thịnh Vượng rất vui được phục vụ quý khách!!!

In Thịnh Vượng
Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng